Dynamiskt skytte inom Försvarsmakten

 

Dynamiskt skytte, internationellt benämnt IPSC (International Practical Shooting Confederation) har sedan 2011 successivt implementerats som militäridrott i Försvarsmakten. 2014 genomfördes det första officiella Försvarsmaktsmästerskapet i Östersund och i år hölls det i Skillingaryd.
Dynamiskt skytte omfattar både pistol och gevär (automatkarbin) och tränar bland annat skyttens förmåga till säker vapenhantering, planering och beslutsfattande under tidspress vid genomförandet av stationen. Skytteformen är en fysisk aktivitet och ska förutom att uppmuntra till färdighetsträning med eldhandvapen även uppmuntra till fysisk träning.

Välkommen till IPSC Örebro

IPSC Örebro är en skytteförening med säte i Örebro.

Föreningen är en del av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Föreningen startades på 90-talet och har idag ca 50 medlemmar.

Flertalet medlemmar är mycket aktiva och representerar varje år föreningen runt om i landet på tävlingar med pistol, gevär och hagel.

Skyttesport är en av de största inviduella idrotterna i Sverige idag.
Säkerheten är central i skyttesporten och antalet skador är extremt lågt jämfört med alla andra idrotter.

Reglerna för dynamiskt skytte är mycket stränga, överträdelser resulterar oftast i diskvalificering.

Vad är dynamiskt skytte?

IPSC Örebro är en förening som bedriver dynamiskt skytte – IPSC

Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet. I Dynamiskt Sportskytte får arrangören av en tävling, utifrån skjutbanans förutsättningar för säkert skytte, placera tavlorna på vilket avstånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. Det gör att varje skytteutmaning alltid blir olik alla andra och oändlig i sin variationsmöjlighet. Det blir Dynamiskt. Det blir den, tycker vi, roligaste och mest utmanande idrotten som finns.

De första Dynamiska Sportskyttetävlingarna ägde rum i Kalifornien på 1950talet. Snabbt spred sig idrotten over världen till Australien, Central- och Sydamerika, Afrika och Europa.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj 1976. 40 deltagare från lika många länder hade bjudits in för att besluta inriktningen för Dynamiskt Sportskytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och utnämndes till den första världsordföranden för IPSC.

1977 bildades vårt svenska skytteförbund vilket 1979 upptogs i världsförbundet IPSC och har vuxit sig starkt till dagens Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med flera poängzoner. Den mittersta, svåraste och minsta kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Dynamiskt Skytte bedrivs i fyra grenar – pistol, hagelgevär, gevär och miniatyrgevär.
Pistolskytte utövas med enhandsvapen på avstånd upp till 60 meter.
Hagelskytte utövas med hagelgevär på avstånd upp till 90 meter.
Gevärsskytte utövas med gevär på avstånd upp till 350 meter.
Miniatyrgevärsskytte utövas med gevär i kaliber .22LR på avstånd upp till 100 meter.