Välkommen till IPSC Örebro

IPSC Örebro är en skytteförening med säte i Örebro.

Föreningen är en del av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Föreningen startades på 90-talet och har idag ca 50 medlemmar.

Flertalet medlemmar är mycket aktiva och representerar varje år föreningen runt om i landet på tävlingar med pistol, gevär och hagel.

Skyttesport är en av de största inviduella idrotterna i Sverige idag.
Säkerheten är central i skyttesporten och antalet skador är extremt lågt jämfört med alla andra idrotter.

Reglerna för dynamiskt skytte är mycket stränga, överträdelser resulterar oftast i diskvalificering.

Kommentera