Dynamiskt skytte inom Försvarsmakten

 

Dynamiskt skytte, internationellt benämnt IPSC (International Practical Shooting Confederation) har sedan 2011 successivt implementerats som militäridrott i Försvarsmakten. 2014 genomfördes det första officiella Försvarsmaktsmästerskapet i Östersund och i år hölls det i Skillingaryd.
Dynamiskt skytte omfattar både pistol och gevär (automatkarbin) och tränar bland annat skyttens förmåga till säker vapenhantering, planering och beslutsfattande under tidspress vid genomförandet av stationen. Skytteformen är en fysisk aktivitet och ska förutom att uppmuntra till färdighetsträning med eldhandvapen även uppmuntra till fysisk träning.

Kommentera