Välkommen!

Dynamiskt skytte i Örebro

Välkommen till IPSC Örebro

IPSC Örebro är en skytteförening med säte i Örebro.

Föreningen är en del av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Föreningen startades på 70-talet och har idag ca 60 medlemmar.

Flertalet medlemmar är mycket aktiva och representerar varje år föreningen runt om i landet på tävlingar med pistol, gevär och hagel.

Skyttesport är en av de största inviduella idrotterna i Sverige idag.
Säkerheten är central i skyttesporten och antalet skador är extremt lågt jämfört med alla andra idrotter.

Reglerna för dynamiskt skytte är mycket stränga, överträdelser resulterar oftast i diskvalificering.

Om oss

IPSC Örebro hör till en av landets främsta föreningar inom dynamiskt skytte.

Föreningen har tagit många medaljer genom åren dels inviduella dels i lag.

Vi tränar regelbundet och vidareutvecklar oss med kurser och erfarenheter från tävlingar.

Blogg

Dynamiskt skytte inom Försvarsmakten

  Dynamiskt skytte, internationellt benämnt IPSC (International Practical Shooting Confederation) har sedan 2011 successivt implementerats som militäridrott i Försvarsmakten. 2014 genomfördes det första officiella Försvarsmaktsmästerskapet i Östersund och i år hölls det i Skillingaryd. Dynamiskt skytte omfattar både pistol och gevär (automatkarbin) och tränar bland annat skyttens förmåga till säker vapenhantering, planering och beslutsfattande under …